Pages Navigation Menu

Alla Kan! Lär dig hjärt- lungräddning

  • HLR utbildning i skolan

Alla kan! Lär dig hjärt- lungräddning

 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR-rådet) vill göra det möjligt för högstadieskolor att utbilda sina elever i hjärt- lungräddning med hjärtstartare, genom att utan kostnad erbjuda utbildning av instruktörer vid alla högstadieskolor och förse skolorna med utbildningspaket med övningsdockor.

Hemsidan vänder sig till dig som deltar i eller vill veta mer om projektet Alla kan HLR.

Här hittar du aktuell information om projektet,  om utbildningsmaterialet och hur du beställer det till din skola. Sist men inte minst: här rapporterar du in genomförda utbildningar.

Varför lära elever hjärt-lungräddning?

Läroplanen Lgr 11 slår fast att ett centralt innehåll inom ämnet Idrott & Hälsa i årskurs 7-9 är färdigheter i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning.

Genom att utbilda elever på högstadiet i HLR kan vi mångdubbla antalet personer som kan HLR och känner till hur en hjärtstartare fungerar. Varje årskurs omfattar närmare 100 000 elever. Alltså 100 000 nya potentiella livräddare som kan Hjärt- lungräddning med hjärtstartare.  Varje år!

Som lärare och instruktör är du en mycket viktig person. Tillsammans kan vi på sikt rädda fler liv! 

HLR utbildning i skolan med Alla Kan Skol-HLR

Bakgrund

Nästan 10 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige varje år. Endast 500 överlever.

Tidig HLR och tidig insats med en hjärtstartare kan väsentligt öka chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp. Därför är det viktigt att så många som möjligt lär sig HLR. Hjärtstartare finns idag på allt fler allmänna platser i samhället.

Alla Kan Skol-HLR Project

Målsättning

Övergripande målsättning är att återkommande varje år utbilda alla landets elever i åk 7 med möjlighet till repetition i åk 8 och åk 9.

Under vårterminen 2012 påbörjades ett pilotprojekt i tre kommuner omfattande 500 elever i åk 7. Sedan dess har projektet genomfört 38 instruktörskurser runtom i landet i 29 olika kommuner! Läs mer om resultaten här nedan under rubriken Artiklar.

Arbetar du på en skola med årskurs 7-9 som vill deltaga i projektet? Maila oss via kontakt ovan.

Utbildning av instruktörer

Idrottslärare/ motsvarande utbildas till instruktörer i HLR med hjärtstartare.

Utbildning erbjuds per kommun där instruktörer från flera skolor utbildas samtidigt av våra huvudinstruktörer. 

HlrRadet