Pages Navigation Menu

Utbildningstillfällen

Projektet ska utvärderas under hösten 2017 och kommer inte kunde erbjudas under denna tidsperiod. Håll utkik på vår hemsida för att se när projektet drar igång igen.

Vill ni ha HLR-instruktörer på er skola?

Enligt läroplanen är hjärt- lungräddning ett centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9.Vill er skola ha hjälp med att uppfylla kunskapskraven?

Gör följande:

1.Inventera hur många lärare som ska utbilda sig till HLR-instruktörer på skolan.

  Att dessa lärare i sin tur ska utbilda elever är ett krav.

2. Undersök vilket datum som skulle kunna vara aktuellt för utbildningstillfället.

Utbildningen är 6 timmar lång.

3. Hitta en lokal som utbildningen kan äga rum i (t ex lektionssal i skolan).

4. Vi tillgodoser er med en instruktör till utbildningstillfället (OBS! Enligt överenskommelse).

5. Era lärare är utbildade och kan börja utbilda era elever i HLR!

 

Er skola får utbildningen och 30 st Mini Anne-dockor gratis i utbyte att lärarna ska rapportera in antalet utbildade elever kontinuerligt till oss. Detta är ett krav.

Innehåll i instruktörsutbildning i Vuxen-HLR

Kursen innehåller en grundutbildning i hjärt- lungräddning där du får lära dig att larma, göra korrekt utförda kompressioner samt inblåsningar på en övningsdocka. Du får även grundläggande kunskaper i hur man hanterar en hjärtstartare samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Kursen fortsätter sedan med instruktörsutbildningen i Vuxen-HLR med hjärtstartare. Där får du lära dig hur du håller en grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare.

Utbildningen är 6 timmar lång.

Max antal deltagare/utbildningstillfälle 8 st.

Förkunskapskrav: Inläst instruktörsbok.

Allt material som du kommer att behöva får du vid kursstart, utom instruktörsboken som skickas till dig en tid innan utbildningen.

Om utbildningarna

Utbildningarna i HLR följer de riktlinjer som tagits fram av Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR - rådet). Det innebär att vi använder oss av HLR - rådets kursplaner och att alla våra instruktörer är utbildade och certifieras enligt HLR - rådets kvalitetssäkrade utbildningssystem.